CZYM JEST MOST?

MOST

Most to najprościej mówiąc układ zblokowanych, połączonych na stale ze sobą koron. Dzięki niemu można odtworzyć brak pojedynczego albo kilku zębów pomiędzy tymi, które są. Jest wiec to układ gdzie np. mamy koronę na zębie własnym, następnie koronę, która odtwarza nam brakującego zęba i znów koronę na zębie własnym a wszystko to połączone w jedna spójną całość. Most jest wiec umocowany na własnych zębach lub implantach. Podobnie jak w przypadku koron, pacjent ma możliwość wyboru materiału, z jakiego wykonany zostanie most i tu ma on praktycznie takie same możliwości wyboru jak w przypadku koron z tym wyjątkiem ze niestety nie wykonuje się mostów pełnoceramicznych.