W gabinecie Skydental oferujemy pełny zakres usług z zakresu chirurgii stomatologicznej, a więc:

 

– ekstrakcje – tylko wtedy, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

– ekstrakcje zębów zatrzymanych (niewyrżniętych w całości lub w części) najczęściej zębów ósmych.

– resekcje wierzchołków korzeni zębów – w przypadku gdy stany zapalne w okolicy wierzchołka nie goją się, pomimo przeprowadzonego leczenia kanałowego.

– podcięcie wędzidełka wargi, języka – w ramach profilaktyki wad mowy i zgryzu lub leczenia periodontologicznego

– plastyka wyrostka szczęki lub żuchwy w przypadku trudnych warunków anatomicznych przed wykonaniem protez ruchomych.

– odsłanianie zatrzymanych zębów podczas leczenia ortodontycznego

– implantacje w celu uzupełnienia braków zębowych

– kiretaż zamknięty i otwarty przy głębokich kieszonkach przyzębnych

– regeneracja kostna po specjalistycznej konsultacji przeprowadzonej przez lekarza periodontologa

– gingiwoplastyka – plastyka dziąsła

– hemisekcja

– nacięcie wewnątrz i zewnątrzustne oraz płukanie ropnia

– odbarczanie torbieli

– odsłanianie korony zęba

– płukanie zębodołu

– szycie chirurgiczne